چک ولو CHECK VALVE

چک ولوها (CHECK VALVE)  صرفا جهت جلوگیری از برگشت سیال مورد مصرف در صنایع در نظر گرفته میشوند . نحوه باز و بسته شدن مسیر عبور جریان در چک والو کاملا وابسته به عبور جریان سیال در مسیر انتقال میباشد ، یعنی زمانی که سیال خلاف جهت عبوری شیر یکطرفه حرکت کند ، مسیر مسدود کننده چک والو بسته خواهد شد . مسدود کننده ها در شیر خودکار (یکطرفه) در انواع مختلفی ارائه میگردد.

دسته: برچسب: , , ,

توضیحات

کاربرد چک ولو چیست؟

چک ولوها (CHECK VALVE)  صرفا جهت جلوگیری از برگشت سیال مورد مصرف در صنایع در نظر گرفته میشوند . نحوه باز و بسته شدن مسیر عبور جریان در چک والو کاملا وابسته به عبور جریان سیال در مسیر انتقال میباشد ، یعنی زمانی که سیال خلاف جهت عبوری شیر یکطرفه حرکت کند ، مسیر مسدود کننده چک والو بسته خواهد شد . مسدود کننده ها در شیر خودکار (یکطرفه) در انواع مختلفی ارائه میگردد.

شیر خودکار CHECK VALVE باعث افت فشار در خط نمیشود بصورت کاملا ساده در بالا بدنه شیر خودکار قفل شده و مسیر را بصورت کامل باز خواهد کرد و در صورت برگشت سیال مسدود کننده پائین آمده و موجب مسدود شدن مسیر سیال میشود.