شیر گازی استیل 316 اسپانیایی – ball valve stainless steel

شیر گازی استیل 316 اسپانیایی – ball valve stainless steel

توضیحات

شیر گازی استیل 316 اسپانیایی – ball valve stainless steel