سه راهی جوشی TEE BW

سه راهی جوشی BUTT WELD TEE

سه راهی جوشی همانند دیگر اتصالات جوشی پایپینگ تولید میشوند و در دو نوع سه راهی جوشی 90 درجه که به TEE T TYPE و سه راهی جوشی 45 درجه TEE Y TYPE معروف هستند تولید و عرضه میگردند . اتصالات جوشی ( سه راهی جوشی TEE ) از نظر ضخامت بستگی به فشار کاری سیال دارد که آنها را به دو دسته تقسیم میکند :

سه راهی جوشی جوشی BUTT WELD TEE
سه راهی جوشی فشار قوی HIGH PRESSURE BW TEE

دسته: برچسب: , , , , ,

توضیحات

سه راهی جوشی BUTT WELD TEE

سه راهی جوشی همانند دیگر اتصالات جوشی پایپینگ تولید میشوند و در دو نوع سه راهی جوشی 90 درجه که به TEE T TYPE و سه راهی جوشی 45 درجه TEE Y TYPE معروف هستند تولید و عرضه میگردند . اتصالات جوشی ( سه راهی جوشی TEE ) از نظر ضخامت بستگی به فشار کاری سیال دارد که آنها را به دو دسته تقسیم میکند :

سه راهی جوشی جوشی BUTT WELD TEE
سه راهی جوشی فشار قوی HIGH PRESSURE BW TEE